วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แม่เฒ่าวัย 89 ปีถ่อสังขารร่วมบวชป่าเขาบรรทัดอยากเห็นป่าอยู่คู่กับชุมชนสืบไป


ตรัง - ชาวละมอ จ.ตรัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำพิธีบวชป่า สร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำบนเทือกเขาบรรทัดอย่างยั่งยืน สุดอึ้งแม่เฒ่าวัย 89 สังขารไม่เอื้อ แต่ขอให้ลูกหลานพาขึ้นไปปลูกป่าด้วย
      
       วันที่ 17 ก.พ.56  ชุมชนคนละมอ จ.ตรัง ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ต.ละมอ องค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด และภาคีแนวร่วมกว่า 200 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบวชป่า ปล่อยปลา ที่ป่าหนานภู ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งส้มป่อย ต.ละมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้นิมนต์ พระสมพร อัตตะมะโน เจ้าอาวาสสำนักพระพุทธบาทควนสงฆ์ พระลูกวัด และแม่ชี เข้าทำพิธีบวชป่าในครั้งนี้ โดยชาวบ้านเชื่อว่า หากพระสงฆ์ทำพิธีบวชป่าแล้วจะทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าตัดไม้ทำลายป่าอีก ซึ่งถือเป็นการใช้กุศโลบาย และวัฒนธรรมความเชื่อผสมผสานเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าของชุมชน ต.ละมอ
      
       สำหรับการบวชป่าในครั้งนี้ ชาวบ้านจะต้องจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไว้ข้างล่าง และเดินเท้าเข้าไปในป่าประมาณ 1 กม. ตลอดระยะทางเต็มไปด้วยโขดหินในลำธาร และทางขึ้นเขาที่ลาดชันรกปลกคลุมไปด้วยต้นไม้ แต่เมื่อขึ้นไปถึงก็พบกับสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่กันเป็นจำนวนมาก เช่น ต้นไทรขนาดใหญ่อายุกว่า 100 ปี ที่ขึ้นอยู่บนที่สูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร ชาวบ้าน และพระต้องนำจีวรปีนขึ้นไปห่ม และทำพิธีบวชป่า เช่นเดียวกับต้นตะเคียน ต้นตะแพน และไม้ชนิดอื่นๆ กว่า 20 ต้น
          ขณะที่ นางพริ้ม ชุมเชื้อ อายุ 89 ปี ชาวบ้าน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง และผู้สูงอายุหลายคนได้พยายามถ่อสังขารโดยการให้ลูกหลานประคองขึ้นไปร่วมบวชป่าในครั้งนี้ด้วย โดยบอกว่า แม้ว่าตนจะไม่ได้อยู่ในชุมชนแห่งนี้ แต่เมื่อทราบว่ามีการจัดกิจกรรมบวชป่าก็อยากจะมาร่วมด้วย แม้ทราบดีว่า สภาพพื้นที่ป่าทุรกันดารลำบากขนาดไหน และสังขารจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม แต่ตนก็จะไปร่วมพิธีครั้งนี้ให้ได้ เพราะชอบการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ และต้องการเห็นป่าอยู่คู่กับชุมชน และลูกหลานสืบไป
      
       สำหรับป่าหนานภู สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบชื้น มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ โดยเมื่อปี 2533 ในสมัยที่ นายสายัณห์ ทองสม เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับชาวบ้าน และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ที่จะรักษาผืนป่าหนานภูให้อยู่คู่กับชุมชน โดยมีกติการ่วมกันว่า หากผู้ใดมีที่อยู่อาศัยติดกับแนวเขตป่าจะต้องไม่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งต้องปลูกป่าเสริม และคอยสอดส่องดูแล หากพบเห็นการตัดไม้ทำลายป่าต้องแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบในทันที
          ส่วนชาวสวนยางพาราริมป่า ก็ให้ปลูกพืชแซมเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยไม่ใช้สารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์ จนทำให้ได้รับธงพระราชทานหมู่บ้านสีเขียว จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
      
       ปัจจุบัน ป่าหนานภูมีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมาก ที่สำคัญ ยังเป็นป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนชาว อ.นาโยง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาชาวบ้าน ต.ละมอ และคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า พื้นที่ ต.ละมอ ที่ผ่านมามักจะมีปัญหาแนวเขตที่ไม่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาฟ้องร้องกัน และต่อมาชาวบ้านได้มีมติร่วมกันว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการเดินแนวเขตร่วมกับชาวบ้าน เพื่อหาแนวเขตป่ากับที่อยู่อาศัยของชาวบ้านให้ชัดเจนมากกว่านี้
      
       โดยใช้หลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ และออกหนังสือรับรองข้อมูลการทำประโยชน์เป็นรายแปลง เพื่อควบคุมไม่ให้ชาวบ้านขยายพื้นที่บุกรุกเข้าไปในเขตป่าเพิ่มเติมได้ และใช้เป็นหลักฐานยืนยันแนวเขตทางกฎหมายต่อไป
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป